Mapová část aplikace MPVnet

Projekt Odbavovací a informační systémy

Aktualizace webu [–]

Doplnili jsme nejnovější závěrečné práce našich absolventů (2019), ke stažení v sekci Studentské práce, a také aktualizovali sekci Lidé, tak aby odpovídala současnému stavu.

Projekt ETIS a odjezdy FD [–]

Co nabízíme? Co získáš? [–]

Vítejte na stránkách projektu Odbavovací a informační systémy. Tento projekt zajišťují společně Ústav dopravní telematiky (K620) a společnost ROPID.

Pár slov o našem projektu

Pracujeme na implementaci moderních technologií do provozu. Tento projekt reaguje na potřeby veřejné dopravy držet krok se současným vědeckotechnickým rozvojem. Aby veřejná doprava zůstala konkurenceschopná, nesmí zůstat pozadu!

V průběhu projektu Vás seznámíme s aktuálním stavem informačních a odbavovacích systémů. Přestože je projekt zaměřen především na Pražskou integrovanou dopravu, ukážeme Vám i příklady technologií a jejich aplikací v zahraničí. Dozvíte se, jak fungují informační systémy ve vozidlech, na zastávkách, či internetu, ale také předvedeme interní informační systémy využívané v ROPIDu, včetně sledování vozidel v reálném čase. Ve vlastní práci se můžete zabývat analýzou jednotlivých součástí uvedených systémů a účastnit se současného vývoje odbavovacích a informačních systémů.

Neváhej a přidej se k nám
2 a 4 volná místa
zbývají na oborech DOS a ITS.
Zvol si 20X1YD či 20X1YS!
Centrum dopravního výzkumu v.v.i. Fakulta dopravní ČVUT Mikroelektronika spol s.r.o. ČVUT v Praze PID ROPID